Smarthus

Hovedsiden Smarthus Forum Lenker Arkiv English Kontakt

Sist oppdatert:
14.3.2008

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

Smarthusforum er avviklet

Smarthusforums årsmøte 6.februar 2008 besluttet å avvikle forumet. Deltakerne i nettverket hadde mange felles interesseområder, men noe ulike ståsteder. Dette har gjort det utfordrende å drive nettverket på en meningsfull og faglig interessant måte.

Nettstedsnavnet beholdes inntil videre.

Smarthusforum ble etablert i 2001

Smarthusforum var fra starten et leverandør- og teknologiuavhengig forum som skulle bidra til vekst i smarthusmarkedet. Smarthusforum var en møteplass for utviklere, produsenter og brukere av teknologi for smarthus. Smarthusforum skulle bidra til å øke forståelsen for teknologiens gevinster blant potensielle brukere spesielt og i samfunnet generelt. Deltagere i Smarthusforum representerte offentlige tjenester, telekommunikasjon, utstyrsleverandører, forskningsmiljøer, konsulentselskaper og entreprenører.

Årsmøtet 28. april 2006 besluttet å endre Smarthusforum fra medlemsorganisasjon med betalende medlemmer til et rent nettverksforum. Se oppslaget lenger ned "Smarthusforum i utvikling".

Les Vedtektene til Smarthusforum

"Hjem til fremtiden" Bli med på workshop i København!

Foto av panel for styring av smarthus

Hva mener B& O med ”Digital Lifestyle”? Hvor står IT-forskningen innenfor området ”Hjem til Fremtiden”? Hva ligger bak DONG Energys ”Smart Read” konsept? KomIalt er et dansk kunnskapsnettverk som i 2007 setter fokus på ”Hjem til fremtiden” og ser nærmere på utfordringerne og mulighetene knyttet til en økende IT-integrasjon i hjemmet. 24. april arrangeres en workshop der ulike løsninger blir skal presenteres og diskuteres.

Les mer om workshopen her.

Klinikk i stua

Foto av eldre par som ser fornøyde ut

Klinikk i stua er ett av Teknologirådets prosjekter i 2007-2008. Ni nye prosjekter ble valgt ut blant nærmere 60 prosjektforslag som kom inn i idédugnaden 2006. Helsevesenet strever med økonomiske overskridelser og står foran nye utfordringer med en aldrende befolkning som stiller stadig høyere krav til helsetilbudet. Ny teknologi gjør det mulig for pasienter å overvåke/behandle seg selv hjemme eller på lokale sykestuer fremfor på sentrale sykehus. Eksempler på slik ”pervasive healthcare” er dialyse hjemmefra. Les mer om Klinikk i stua

Smarthusforum i utvikling

Teknologiene er i utvikling og det er smarthusforum også. Årsmøtet 28. april 2006 besluttet å endre Smarthusforum fra medlemsorganisasjon med betalende medlemmer til et rent nettverksforum. Nettverket vil ha 1-2 møter i året og bruke Smarthusforums hjemmesider til kommunikasjon mellom møtene. Tidligere medlemmer i Smarthusforum kontaktes for å delta nettverket, samtidig som nye aktører med fokus på helse- og omsorg oppfordres til å bli med. Les mer om utviklingen i forumet

Smarthus i Europa

Kunnskap om smarthusteknologi er økende og aktuelt i stadig flere land. COST 219ter har utgitt en gratis bok om teknologi som bidrag til inkludering i samfunnet. Ett av kapitlene heter "Smart home environment". Det omhandler aktuelle teknologier, produkter og tjenester. Enkelte gjennomførte prosjekter beskrives, uten norske prosjekter denne gangen. Norge er derimot representert på litteraturlista. Lenke til hele boken i pdf og html.  Boken kan bestilles fra Prof. Patrick Roe.

Hvem bryr seg om de gamle?

Ung mann bryr seg om gammel dame

Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø arrangerer konferansen "Elderly - Who cares?" i Tromsø 11 - 13 juni i år. Bakgrunnen for valg av fokus er den voksende delen av eldre i befolkningen, en utfordring som berører hele verden. Konferansen gir mulighet for å bidra med kunnskap om hvordan teknologi kan benyttes som støtte i utvikling av tjenester for å møte utfordringene. Representanter fra hele verden ventes å bidra, så det er også mulighet til å øke egen kunnskap og knytte kontakter. Frist for innsending av papers er 1. februar. Lenke til konferansens hjemmeside.

Smarthus i fremtidens omsorgsutfordringer

Smarthusteknologi har lenge vært benyttet som støtte til selvstendig liv for beboere i nybygde omsorgsboliger. Nå har smarthusteknologi blitt et tema i St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer. Les mer om smarthusteknologi i pleie- og omsorgstjenester her.

Workshop om smarthus i Tromsø 8. februar

Workshop on Smart Homes, Ambient Assisted Living and Telemedicine in Homes arrangeres i Tromsø 8. februar. Workshopen er åpen for alle og gratis. De to foredragsholderne på workshopen er assoc.prof. G.Demiris, Biobehavioral Nursing and Health Systems, School of Nursing & Biomedical and Health Informatics, School of Medicine, University of Washington, Seattle og prof. G.Hartvigsen, Medical Informatics & Telemedicine Group, Department of Computer Science, University of Tromsø & Norwegian Centre for Telemedicine, University Hospital of North Norway. Lenke til programmet og detaljer om arrangementet.

Søke midler til smarthusprosjekter i EU?

Europakommisjonen har offentliggjort første utlysning i FoU-programmet "Information and Communication Technologies (ICT) under EUs 7. rammeprogram for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknolo gi. Frist for innlevering av prosjektforslag er 8. mai 2007. Utlysningen har et budsjett på nesten 1,2 milliarder euro (ca 9.6 mrd NOK). Lenke til Work programme (WP).

I forbindelse med utlysningen ble det arrangert informasjonsdager i Brussel 15.-16. januar 2007, der ett av temaene var  Independent Living and Active Ageing. Lenke til programmet for informasjonsdagene.

Nye hjemmesider

Smarthusforums hjemmesider har fått ny utforming.  Vi legger gjerne ut stoff som nettverket er opptatt av. Hva synes du om de nye sidene? Kom med forslag til bilde/illustrasjon i topp-feltet! Ta kontakt med web-redaktøren.

Prosjektet Framtidens boende för äldre

Norge har deltatt i et nordisk prosjekt om teknologi som støtte til selvstendig liv. Prosjektet arrangerte konferansen "Framtidens boende för äldre" 23 november 2006 på World Trade Center i Stockholm. Konferansen omhandlet teknologi som bidrag til selvstendig liv for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Lenke til dokumentasjon fra konferansen.

Smarthusveileder

Forside Smarthusveilederen

Veilederen beskriver hvordan smarthusteknologi kan være et supplement i kommunale helse- og omsorgstjenester. Ett av hovedmålene er å øke bestillerkompetansen til ansatte i kommunene. Det gis råd til kommuner som planlegger å ta smarthusteknologi i bruk, og til kommuner som ønsker å forbedre anvendelsen av installert teknologi.

Les mer om smarthusveilederen